בניית ערכת לימוד לייצור חשמל באמצעות מערכת הידראולית