התקנת מנועי נסיעה

התקנת מנועי נסיעה KAWASAKI להינע זחלים לחץ עבודה רצוף 300 בר.

projact6