מכונת קידוח ניידת על זחלים במשקל 12 טון

תכנון מערכת הידראולית למגדל קידוח, ביצוע חישובי כוחות ומומנטים לקידוח, אספקת ציוד מתאים על פי התכנון, התקנת צנרת הידראולית למערכת, הפעלת המערכת והדרכת הלקוח, שיפור ושידרוג ביצועים לבקשת הלקוח, אחריות לתקופה של 12 חודשים.