מכונת קידוח ניידת על זחלים במשקל – 60 – 40 טון.

הסבת מכונות קידוח ממשאית לזחלים.
תכנון מערכת הידראולית למגדל קידוח, ביצוע חישובי כוחות ומומנטים לקידוח, אספקת ציוד מתאים על פי התכנון, התקנת צנרת הידראולית למערכת, הפעלת המערכת והדרכת הלקוח, שיפור ושדרוג ביצועים לבקשת הלקוח, אחריות לתקופה של 12 חודשים.

projact4