מכונת קידוח ניידת על מחפרונים במשקל 3 טון

תכנון מערכת הידראולית למגדל קידוח, ביצוע חישובי כוחות ומומנטים לקידוח, אספקת ציוד מתאים על פי התכנון, הפעלת המערכת והדרכת הלקוח, שיפור ושידרוג ביצועים לבקשת הלקוח, שיפור ושידרוג ביצועים לבקשת הלקוח, אחריות לתקופה של 12 חודשים.

projact2