מכונת קידוח ניידת על משאית M150 – M250

תכנון מערכת הידראולית למגדל קידוח, ביצוע חישובי כוחות ומומנטים לקידוח, אספקת ציוד מתאים על פי התכנון, התקנת צנרת הידראולית למערכת, הפעלת המערכת והדרכת הלקוח, שיפור ושידרוג ביצועים לבקשת הלקוח, שירות שדה במצב של תקלות במכונה, אחריות לתקופה של 12 חודשים.

project1