תכנון וביצוע שינויים להגברת כוח – מומנט נסיעה לזחלים

תכנון והתקנה משאבות לחץ גבוה 350 בר מתוצרת KAWASAKI להפעלת מנועים קיימים.

projact5